Zielona Inicjatywa

Dlaczego sadzi się drzewa?

Otóż mają one korzystny wpływ na neutralizację zanieczyszczeń atmosferycznych (smog)
oraz stanowią naturalne zacienienie przy ciągach komunikacyjnych.
A gdyby tak pójść o krok dalej i zamiast kilku drzew posadzić cały las?
Według badań jeden hektar lasu liściastego produkuje około 700 kg tlenu, który
odpowiada dobowemu zapotrzebowaniu na tlen dla ponad 2 500 osób.

Z firmą Profbud wszystko jest możliwe!

Wspólnie
posadziliśmy

10000

m2 lasu

O AKCJI

Wspólnie zasadziliśmy las, który ma rosnąć zawsze!

Jako odpowiedzialny i świadomy deweloper doskonale zdajemy sobie sprawę, że to my tworzymy świat wokół siebie, dlatego musimy o niego dbać oraz nauczyć się żyć i współistnieć z otaczającą nas naturą. W ten sposób zrodziła się nasza wizja i zielona misja.

Las Na Zawsze Profbud to akcja odpowiadająca na potrzeby dzisiejszego świata, organizowana we współpracy z Fundacją Las Na Zawsze. Naszym celem było posadzenie aż 10 000 m2 lasu – to około 2000 sadzonek rdzennych gatunków, które będą żyć wiecznie dla nas i dla przyszłych pokoleń.

O Fundacji

Las Na Zawsze to Fundacja założona pierwotnie przez trzy osoby, które postanowiły działać dla dobra planety.

Naszą misją jest trwałe i nieodwracalne przywrócenie równowagi biologicznej na Ziemi. Sadzimy i zabezpieczamy przyszłość lasów, które mają rosnąć zawsze.

Lasy Na Zawsze są bioróżnorodne i zarządzane przez naturę. Nie można ich wyciąć i znajdują się na ziemi, która na zawsze ma być obszarem leśnym.

Bo mają rosnąć zawsze. Dla nas. Dla przyszłych pokoleń. Dla Ziemi.

Dekalog Sadzenia

Sadzimy i chronimy Lasy Na Zawsze

1. Wspólnie pomagamy naturze

Zdajemy sobie sprawę, że natura ma własną zdolność do regeneracji w najlepszy dla siebie sposób. Nasze wsparcie ma więc jedynie na celu zainicjowanie procesów lasotwórczych oraz zagwarantowanie im trwałości.

2. BIORÓŻNORODNOŚĆ TO SIŁA

Staramy się sadzić różnorodne, rdzenne gatunki drzew (w większości liściaste), a także krzewy i rośliny runa leśnego, aby nasze lasy były bioróżnorodne oraz mniej narażone na czynniki zewnętrzne.

3. ODPORNOŚĆ NA SUSZE

Rozumiemy szczególną wrażliwość polskich terenów na suszę. Z tego powodu wybieramy takie gatunki liściaste, które dobrze znoszą dłuższe okresy suche. Tam gdzie to możliwe obejmujemy również opieką tereny pozwalające na budowanie naturalnej retencji.

4. MAGAZYNY CO2

Z każdym rokiem globalne ocieplenie stanowi dla nas coraz większe wyzwanie. Lasy są więc naszym sprzymierzeńcem i doskonałym narzędziem ograniczającym zmiany klimatyczne (sposób w jaki pozwalamy im się tworzyć maksymalizuje absorpcję CO2 w dłuższym okresie czasu).

5. LAS TO COŚ WIĘCEJ NIŻ SAME DRZEWA

Ekosystem leśny potrzebuje różnych gatunków nie tylko drzew, ale i krzewów, roślin runa leśnego oraz grzybów. Z tego powodu sadzimy drzewa owocowe i krzewy, które zapraszają na teren ptaki. Do naszych lasów, gdy tylko zaczną zacieniać swoją przestrzeń, powracamy, aby pomóc przeszczepić monolity gleby leśnej.

6. STAWIAMY NA JAKOŚĆ, NIE ILOŚĆ

Sadzimy do dwóch tysięcy sadzonek na hektar. W ten sposób pozwalamy drzewom w pełni rozwinąć korony i stabilnie budować system korzeniowy. Część drzew bierzemy również pod opiekę i zabezpieczamy, aby ich pędy wierzchołkowe nie stały się pożywieniem dla zwierząt jeleniowatych.

7. LICZY SIĘ EKOLOGIA

Sadzimy ekologicznie, nie używając przy tym żadnych środków biobójczych. Natura sama dobiera sobie najbardziej odpowiednie gatunki oraz sadzonki zdolne do dalszego rozwoju.

8. SZUKAMY OPTYMALNYCH ROZWIĄZAŃ

Testujemy różne rozwiązania i przyglądamy się, które z nich są najbardziej optymalne oraz najlepiej służą naturze. Czasami grodzimy teren w całości, czasem w części, a nie raz ogradzamy jedynie pojedyncze sadzonki lub sprawdzamy jak na rozwój lasu wpłynie naturalne grodzenie w postaci krzewów kolczastych.

9. TWORZYMY WSPÓLNOTĘ SADZENIA

Sadzimy wspólnie z chętnymi uczestnikami. Wierzymy, że w naszej misji liczy się nie tylko sadzenie lasów, ale także tworzenie zielonej społeczności, której zależy na lasach. Sadzenie jest wiec dla nas formą aktywizacji społeczeństwa – dzięki temu otwieramy ludzi na kontakt z naturą, przywracając do niej miłość i szacunek.

10. OBSERWUJEMY EFEKTY

Naszych lasów nie zostawiamy samych sobie. Bacznie przyglądamy się ich rozwojowi, dokumentujemy oraz monitorujemy cały progres i proces „rośnięcia”.

Lokalizacja gwarancją wieczności

Co jest gwarantem wieczności Lasu Na Zawsze Profbud? Las posiada szereg zabezpieczeń:

Formalnych

Zmiany w ewidencji gruntów, w planie zagospodarowania i księdze wieczystej

finansowych

Stosujemy zapisy darowizny celowej (w przypadku wycięcia lasu darowizna wraz z odsetkami zostanie zwrócona przez podmiot, który złamał warunki umowy)

SPOŁECZNYCH

Las posiada własną nazwę, jest oznaczany fizycznie oraz na mapach, a społeczność, która go sadzi staje się strażnikiem jego dobra

PRAWNYCH

Fundacja we współpracy z innymi organizacjami zajmującymi się ochroną przyrody pracuje nad wprowadzeniem do polskiego prawa terminu „obszary społecznie chronione”

BĄDŹ NA BIEŻĄCO - ZAPISZ SIĘ

Wiadomość

Telefon:
605 606 606

Adres siedziby:
ul. Obozowa 57
01-161 Warszawa

Chcesz samodzielnie posadzić kawałek lasu? Wesprzyj Fundację: https://www.lasnazawsze.org.pl/posadz-kawalek-lasu/